PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL CSM ORADEA


1. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

  • Data de contact:
    • Email: dpo@csmoradea.ro
    • Telefon: 0771 054 614

2. Politici

Politica de confidențialitate

Politica Cookies


3. Cerere pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate

În baza Regulamentului General privind Protecția Datelor aveți dreptul de a solicita . CSM ORADEA accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Unele din aceste drepturi chiar dacă se pot exercita, valorificarea lor se face în condițiile și limitele legii.


4. Formular DPO

Prin transmiterea acestui formular va exprimați acordul expres şi neechivoc ca datele personale furnizate de către dumneavoastră să fie prelucrate de CSM Oradea în scopul înregistrării formularului și soluționării solicitării dumneavoastră. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, precum și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți transmite o cerere scrisă, datată și semnată la: CSM Oradea, sediul Oradea, str Primariei 3, România sau pe e-mail, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, la adresa: dpo@csmoradea.ro