BASCHETUL

Din punct de vedere intelectual, baschetul este considerat pe drept cu­vant, ca fiind “şah cu oameni”,ceea ce arata contributia mentală a participanţilor, antrenorilor,tehnicienilor. Educarea acestor calităţi constituie un obiectiv important în cadrul pregat­irii copiilor si tinerilor si reprezinta conditii obligatorii pentru obti­nerea ulterioară a marilor performanţe.

Viziune

Creearea celui mai dinamic club de babybaschet din Romania, oferind fiecărui membru posi­bilitatea de a-şi maximiza potenţialul vocaţional atât ca sportiv cât şi ca persoană.

Misiune

Vom folosi sportul de performanţă şi de di­vertisment ca principale mijloace de dezvol­tare fizică, etică şi intelectuală a membrilor clubului.
Treptat şi susţinut vom organiza activităţi civice şi educative, prin care vom contribui activ la schimbarea în bine a mentalităţii noii generaţii, creând astfel premisele unui start mai bun în viaţă. Din perspectiva pur sportivă, vom construi o structură piramidală, asigurând astfel continuitatea sportivă de la cele mai fragede vârste şi până la echipa de seniori

Scop Social

Dezvoltarea gândirii comu­nitare şi dinamizarea vieţii coti­diene a membrilor clubului, oferindu-le amintiri plăcute şi o stare emoţională sănătoasă, reconfortantă psihic. Vom acţiona sub deviza „toleranţă zero” la: violenţă, rasism,discriminare (religioasă, etnică, materială sau socială), alcool, substanţe halucino­gene, tutun şi abuzuri fizice sau verbale.

Scop Sportiv

Creşterea activităţii fizice pentru toţi membrii clubului, iar pentru cei care vizează performanţa, organizarea unui cadru definitoriu pentru profesionism. Modelul de selecţie ales este „selecţia naturală”, unde fiecare membru decide nivelul propriu de participare. Deci, nu se elimină nici un membru pe criterii de valenţe sportive ci se asigură atât con­tinuitatea grupelor aferente performanţei sportive,

Ţel

Ne propunem dinamiza­rea structurii statice a resurselor umane care predomină climatul spor­tiv actual, pentru a forma un colectiv eterogen ca şi compoziţie, dar omogen ca atitudine.
Academia de baschet CSM Oradea se va baza numai pe oameni dinamici, de înaltă mo­ralitate şi profesionalism, pen­tru a construi o alternati-vă organizatorică modernă şi flexibilă.

Website

www.baschet-star.ro


babybaschet csm oradea