Regulament de funcționare și utilizare Bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit „Crișul”

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Baza sportivă Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” și Bazinul acoperit “Crișul”ansamblul alcătuit din teren, construcţii, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa Bazinului Olimpic “Ioan Alexandrescu”, situat administrativ în Oradea, str.Aleea Ştrandului, nr.9 şi a Bazinului Acoperit Crișul, situat administrativ în Oradea, str. Codrilor, nr.1

Art.2. (1) Bazele sportive sunt în proprietatea Municipiul Oradea, iar titularul dreptului de utilizare este instituţia publică de interes local Clubul Sportiv Municipal Oradea.

(2) Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate în baza sportivă menţionată la art.1 aparţine Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.3.(1) Beneficiar al dreptului de utilizare pentru uz propriu si exploatarea prin  utilizarea de catre terti precum si organizarea activitatilor de natura sportiva si conexe a bazelor sportive  este Clubul Sportiv Municipal Oradea. Clubul Sportiv Municipal va răspunde de toate activităţile ce se desfăşoară în interiorul imobilelor şi în bazine, de programul cu iniţierile, de programul cu publicul, de buna desfăşurare a activităţilor în bazine.

(2) Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazei sportive este orice persoana fizică sau juridică căreia Clubul Sportiv Municipal Oradea i-a acordat dreptul de acces şi utilizare a bazei sportive în baza unui contract sau abonament.

Art.3 Prezentul Regulament, împreună cu HCL nr.994/2021   stabilesc raporturile dintre Primăria Municipiului Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea şi beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazei sportive cu privire la utilizarea bazei sportive, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor pentru care a fost realizată baza sportivă.

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului, Clubului Sportiv Municipal şi colaboratorilor acestora precum şi beneficiarilor activităţilor organizate în cadrul bazei sportive.

Art.5 Bazele sportive situate în orașul Oradea, Aleea Ştrandului, nr.9 pentru Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu, respectiv str. Codrilor, nr.1 Bazinul Acoperit Crișul dispun de următoarele bazine de înot:

Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu – 1 bazin olimpic de înot acoperit 50x25m cu adîncime de 2,5m

 • 1 bazin olimpic de înot exterior 50x25m cu adîncime de 2,5m
 • 1 bazin olimpic de sărituri 25x21m cu adîncime variabilă

        Bazinul Acoperit Crișul – 1 bazin de înot 33x15m cu adâncime variabilă

CAPITOLUL II ORARUL DE FUNCȚIONARE

Orarul Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu”

Programul de activitate pentru posesorii de abonamente în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu:

 • Luni – vineri – între orele 6:00-10:00, 12:30-15:00 și 21:00-23:00
  • Sâmbătă – între orele 7:00-10:00 și 12:30-18:00
 • Duminică – între orele 8:00 – 18:00

Orele rezervate exclusiv publicului se modifică doar în cazul unor competiţii sau evenimente sportive. Utilizarea Bazinului Olimpic este permisă în afara orelor rezervate pentru pregatirea echipelor de polo ale CSM Oradea pentru urmatoarele categorii de persoane:

 1. a) persoane fizice sau juridice care achita tarifele de acces ;
 2. b) asociațiile sportive, instituții ,etc care încheie contracte de utilizarea bazelor sportive pentru desfasurarea de competiții sportive, antrenamente,             cantonamente  sau      alte activități, cu mențiunea ca acestea nu pot desfașura în aceste ore activități generatoare de venituri/cursuri de invatare a inotului;
 3. c) persoane fizice care cumpară abonament de intrare.

Orarul Bazinului Acoperit Crișul

Luni – Duminică: 7:00 – 23:00

Clubul Sportiv Municipal are prioritate, pentru echipele de polo ale clubului, la orice oră din programul de funcţionare al Bazinului Acoperit.

În aceste intervale orare, la Bazinul Acoperit Crișul au acces doar sportivii legitimați din cadrul secțiilor de înot și polo ale CS Crișul Oradea, care au îndeplinit baremele de participare la campionatele nationale de înot, respectiv fac parte din lotul echipelor de polo de la nivelul de copii în sus. Sportivii care nu se încadrează în aceste categorii vor avea programate antrenamentele în cadrul orelor de pregătire/perfecționare pe bază de abonament.

ALȚI BENEFICIARI: în perioada anului școlar, în intervalul orar liber, poate fi închiriat de către instituții sau asociații. În perioada vacanțelor școlare se desfășoară activitatea de pregătire pentru sportul de performanță copii și juniori, conform unui orar stabilit de Clubul Sportiv Municipal.

Art.6 Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă vor utiliza bazinele conform programului afișat la intrare. Clubul Sportiv Municipal își rezervă dreptul modificării programului, în funcţie de calendarul competiţional, cu informarea prealabilă a publicului cu minimum 48 de ore în avans. Programul Bazinului Olimpic Ioan Alexandrescu va putea fi poate fi consultat pe site-ul CSM Oradea (www.csmoradea.ro) şi pe alte canale mass-media.

CAPITOLUL III ACCESUL ÎN BAZELE SPORTIVE (BAZINE)

Art.7 Clubul Sportiv Municipal Oradea în calitate de utilizator-mandatar al bazelor sportive asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă ori etnică.

Art.8 Dreptul de acces în spațiul și la activitățile desfășurate în cadrul bazinelor de înot este garantat tuturor Utilizatorilor cu condiția respectării prezentului regulament și în baza următoarelor documente:

 1. a) Abonamentele emise de CSM Oradea în cazul persoanelor fizice;
 2. b) Contracte de inchiriere respectiv de atribuire ale bazelor sportive încheiate între CSM Oradea și solicitantii de servicii;
 3. c) Legitimațiilor sau tabelelor în cazul cluburilor/asociațiilor sportive care au contracte de colaborare cu CSM Oradea.

Art.9 Abonamentul se eliberează pe baza unui act de identitate. La emiterea abonamentului este necesară o poză în format mic.

Art.10 Accesul în bazin se face prin scanarea abonamentului de înot. Abonatului i se validează o intrare valabilă 1 oră și 30 de minute și i se oferă brățara de acces. La ieșire se scanează din nou abonamentul, iar abonatul predă brățara. Dacă abonatul depășește limita de 1 oră și 30 de minute, vor fi validate automat 2 intrări. Dacă abonamentul nu va fi scanat de ieșire, la fiecare 1 oră și 30 de minute se va lua câte o intrare de pe abonament. Cronometrarea începe din momentul scanării de intrare a abonamentului, nu din momentul intrării în bazin și se încheie în momentul scanării de ieșire. Achiziționarea abonamentelor pentru bazin se poate face online pe platforma Eventbook.ro, la sediul CSM Oradea din incinta Oradea Arena (str. Traian Blajovici, nr. 24), respectiv la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu (str. Aleea Ștrandului, nr. 11).

Art.11 În cazul pierderii cardului de abonament se va achita o taxă, în valoare de 10 lei, pentru emiterea unui duplicat;

Art.12 Însoțitorii beneficiarilor au acces numai la tribună și la grupurile sanitare, cu excepția însoțitorilor copiilor minori cărora le este permis accesul la vestiare contra unui tarif –acces însotitor.

Art.13 Beneficiarii au obligația de a scana cardul de abonament la intrare personalului de deservire și pază si de a prelua brățara de acces în bazin. La ieșire  abonatul  scanează din nou abonamentul și predă brățara.. Abonamentele vor fi înapoiate în momentul predarii brățării. În cazul pierderii cheii/brățării de la vestiar se va achita o taxă, în valoare de 40 de lei, pentru emiterea unui duplicat;

Art.14 Competițiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil.

Art. 15 Clubul Sportiv Municipal Oradea are dreptul de a refuza accesul în incinta bazinelor de înot persoanelor în stare de ebrietate, precum și celor care au tulburat ordinea și liniștea publică.

Art. 16 Accesul în incinta bazelor de înot se va face conform programului de funcționare a acestora.

CAPITOLUL IV REGULI DE UTILIZARE

Art. 17 Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul Regulament, precum și orice alte regulamente specifice de folosire a facilităților bazelor sportive Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”.

Art. 18 Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul CSM Oradea, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul Regulament. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din perimetrul bazei sportive.

Art. 19 (1) Persoanele care folosesc bazinele din baza sportivă Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinul acoperit “Crișul” (în afara personalului tehnic, administrativ și de control) au următoarele obligații:

 1. să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat în prealabil la casierie contravaloarea abonamentului/biletului de intrare corespunzător (când este cazul);
 2. să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta bazei sportive;
 3. să posede și să utilizeze echipamentul specific activităților de natație: slip/costum de baie, cască de protecție capilară, ochelari de înot și papuci; intrarea în sala bazinelor a tuturor Utilizatorilor se face numai cu ținută adecvată. Nu este permis înotul cu haine „de stradă” (haine precum pantaloni ¾, pantaloni de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate echipamente specifice activităților de natație);
 4. să treacă la echipamentul descris mai sus imediat după intrarea în incinta bazei sportive, păstrând ținuta „de stradă” (hainele, încălțămintea) și celelalte obiecte personale (ce excedă echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare;
 5. înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure că vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa; personalul bazinelor de înot nu este responsabil pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate nesupravegheate în cabinele de la vestiar sau în orice alt loc din incinta acestuia;
 6. înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează:
 7. utilizare toalete;
 8. spălare la duș; după folosirea dușului Utilizatorul are obligația de a închide robinetul;
 9. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;
 10. accesul în bazine se face doar pe scările de acces în apă.
 11. să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării bazinului de înot;
 12. în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu pe partea dreapta a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul bazinului);
 13. după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:
 14. deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri;
 15. spălarea la duș; după folosirea dușului, utilizatorul are obligația de a închide robinetul;
 16. deplasarea cu papuci, până la vestiare.
 17. să se schimbe în/de echipamentul de natație doar în cabinetele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor;
 18. să predea cheia/brățara de la vestiar, la ieșirea din bazinul de înot, personalului de la recepție;
 19. să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă;
 20. să predea la recepție orice obiect găsit în incinta bazinelor de înot care nu îi aparține, astfel încât pierzătorul să îl poată recupera în urma prezentării cărții de identitate și pe baza unei solicitări semnate în care se va descrie cât mai exact obiectul pierdut;
 21. la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului.

(2) Deplasarea cu papucii uzi se va face cu atenție maximă pentru evitarea alunecării/căderii.

(3) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

(4) Adoptarea unei ținute decente este obligatorie atât la duș, precum și în vestiar. Beneficiarii se vor schimba de haine/echipament de natație doar în cabinele de schimb special amenajate în vestiare.

(5) Sunt permise toate articolele pentru înotat: plute mici, aripioare, veste, înotătoare, etc. in conformitate cu instructiunile antrenorilor si instructorilor de inot.

(6) Persoanele care încalcă prezentul Regulament pot fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, personalul bazei sportive își rezervă dreptul de a le interzice accesul în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinul acoperit “Crișul”, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate.

Art. 20 (1) Antrenorii și instructorii au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului Regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și panourile de avertizare din incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinul acoperit “Crișul”, precum și a celor transmise verbal de către personalul CSM Oradea.

(2) Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/cursanții în utilizarea corespunzătoare a dotărilor din Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul” și în a avea un comportament civilizat în Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”, pe toată perioada antrenamentului.

(3) Antrenorii și instructorii au obligația ca, în cazul în care sunt nevoiți să absenteze la o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă) un înlocuitor corespunzător (atestat), aspect care să fie adus la cunoștința CSM Oradea și acceptat de către aceasta până la momentul începerii activității.

(4) Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și cursanților, controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală enunțate mai sus.

(5) Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune adusă la Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”. Pentru evitarea acestor evenimente, antrenorii și instructorii trebuie să ia din timp toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri sportivilor/cursanților, secțiilor/cluburilor din care aceștia fac parte, părinților sau aparținătorilor sau Bazinului Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinului acoperit “Crișul”.

(6) Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” si Bazinul acoperit “Crișul” înainte de a se asigura că toți sportivii și cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță.

Art. 21 În incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul” se interzice:

 1. accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise, micoze, dermatite, dermatoze sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea celorlalte persoane; persoanele care prezintă afecțiuni pulmonare, cardiace sau alte afecțiuni grave își asumă pe deplin răspunderea în ceea ce privește utilizarea facilităților;
 2. accesul minorilor în zona bazinelor, neînsoțiți sau nesupravegheați;
 3. accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența narcoticelor;
 4. introducerea și consumul de băuturi alcoolice în tot perimetrul Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” si Bazinul acoperit “Crișul”, introducerea și consumul de orice băuturi răcoritoare și de orice tip de alimente în perimetrul bazinelor, excepție făcând doar spațiile special amenajate în acest sens;
 5. fumatul în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” și Bazinul acoperit “Crișul”, excepție făcând doar spațiile exterioare special amenajate și marcate în acest sens;
 6. introducerea în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” și Bazinul acoperit “Crișul”  a animalelor de orice fel;
 7. accesul în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinul acoperit “Crișul”  cu arme de orice fel sau cu obiecte periculoase;
 8. deplasarea în haine „de stradă” în perimetrul bazinelor;
 9. alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt tip de comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;
 10. deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor, precum și staționarea pe acesta;
 11. săriturile în apă din alergare;
 12. urinarea în apa bazinelor care conține reactivi chimici;
 13. comportamentul și limbajul indecent și/sau obscen, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți Utilizatori sau a personalului CSM Oradea;
 14. distrugerea sau sustragerea de bunuri/obiecte aflate în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” si Bazinul acoperit “Crișul”;
 15. Distrugerea sau păstrarea cheii/brățării de la vestiar înmânată la intrare.
 16. accesul și manevrarea instalațiilor din incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” și Bazinul acoperit “Crișul”  de către persoane neautorizate;
 17. accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație de climatizare, etc.), cu excepția personalului autorizat;

Art.22 Beneficiarul este obligat să folosească dușurile înainte de intrarea în apă. Este obligatorie purtarea căstii de înot, a costumului de baie şi a papucilor de baie. Portarul sau antrenorul/instructorul au dreptul de a refuza accesul persoanelor care nu dispun de echipamentul adecvat.

Art.22 Este interzis accesul minorilor neînsoțiti sau nesupravegheați în bazin. După predarea abonamentelor sau legitimaţiilor la poartă vor răspunde de copii însoţitorii, antrenorii, sau instructorii.

Art.24 Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi să folosească culoarele pentru înot corespunzătoare gradului propriu de performanță, astfel cum acestea vor fi stabilite de Clubul Sportiv Municipal Oradea. Culoarele de margine (0, 1, 8, 9) sunt destinate începătorilor, culoarele mediane (2, 3, 4 ,5 , 6, 7) sunt pentru avansaţi.

Art.25 Beneficiarii sunt obligați să respecte sensul de înot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.

Art.26 Clubul Sportiv Municipal Oradea asigură organizarea și desfășurarea cursurilor de înot pentru copii și adulți.

Art.27 Clubul Sportiv Municipal Oradea încheie contracte cu instructorii și antrenorii care asigură asistența în orele de program cu beneficiarii, cursuri de învățare a înotului şi cursuri de perfecționare a înotului.

Art.28 Clubul Sportiv Municipal Oradea exercită dreptul de supraveghere şi răspunde de toate activitațile desfășurate în incinta bazei sportive.

Art.29 Clubul Sportiv Municipal Oradea încheie contractele de închiriere/utilizare cu beneficiarii activităţilor derulate în bazin pentru Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu si Bazinul Acoperit Crișul.

Art.30 În repartizarea orelor și suprafețelor, prioritate absolută are activitatea Clubului Sportiv Municipal Oradea. Asociațiile și cluburile care solicită acces la bazine vor primi ore în funcție de spațiul de timp rămas disponibil.

Art.31 Clubul Sportiv Municipal Oradea se obligă să reprogrameze în compensare orele neefectuate de beneficiarii activităţilor din cauza modificărilor de program.

CAPITOLUL V SANCŢIUNI

Art.32 Nerespectarea obligațiilor precizate în acest regulament conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

 1. la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, beneficiarul va fi avertizat, iar acest avertisment va fi menţionat în registrul de evidenţă.
 2. încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta bazei sportive;
 3. sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curăteniei în incinta bazei sportive; la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde Clubul Sportiv Municipal Oradea prin antrenorii şi instructorii desemnaţi de acesta.
 4. comportamentul inadecvat al beneficiarilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi beneficiari (injurii, comportament scandalos şi agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare) duce la interzicerea accesului în bazin şi la anularea abonamentului sau legitimaţiei.

Art.33 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare

Art.34 Personalul de deservire şi pază a bazei va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate.

Art.35 Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părți. În cazul imposibilității de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanță.

CAPITOLUL VI Tarife și modalități de plată

Art.36 (1) Tarifele pentru activitățile ce sunt prestate în cadrul Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ”  și Bazinul acoperit “Crișul” sunt aprobate anual prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Oradea acestea fiind afișate la intrarea în incinta Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu ” și Bazinul acoperit “Crișul”, la casierie, precum și pe site-ul oficial al CSM Oradea.

(2) Achitarea tarifelor se poate face în numerar/cu cardul la casieria de la sediul CSM Oradea str. Traian Blajovici, nr. 24 și al caseriei de la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu str. Aleea Ștrandului, nr. 9 sau prin plata online.

Achiziționarea abonamentelor pentru bazin se poate face și online pe platforma Eventbook.ro.

(3) La cerere, persoanelor juridice li se va emite factură fiscală pentru achiziția unui abonament sau mai multor abonamente. Pentru a se putea emite factura fiscală este necesară parcurgerea pașilor de achizitie prezentați în acest link – https://eventbook.ro/sport/bilete-abonament-inot-csm . La modalitate de plată se selectează transfer bancar, iar solicitantul primește un e-mail de confirmare cu detaliile de plată. Solicitantul va reveni cu un răspuns la acel email (reply) în trebuie să furnizeze datele de facturare. Astfel se va putea emite factura. După ce se plata, solicitantul va primi și abonamentele. Abonamentele sunt nominale, astfel încât în momentul în care se face comanda va fi nevoie ca solicitantul să completeze datele beneficiarilor.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art.37 Prezentul regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică, conform legii.

Art.38 Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative incidente în materie și vor fi actualizate în funcție de modificările acestora atunci când este cazul.

Art.39 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al CSM Oradea și este afișat la sediul Bazei Sportivei, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.

Art.40 CSM Oradea își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare, precum și orarul rezervărilor, în funcție de evenimentele sportive găzduite sau sărbătorile legale.

Art.41. Tarifele de acces pot fi revizuite și modificate numai prin hotararea Consiliului Local Oradea

Art.42. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentului regulament se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea și persoanele responsabile cu aplicarea prezentului regulament.

Art. 43 Prin derogare de la dispozițiile stabilite prin prezentul Regulament, în funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor sau în alte situații excepționale când legea impune acest lucru, CSM Oradea va lua măsurile de natură organizatorică care se impun, inclusiv interzicerea sau limitarea accesului Utilizatorilor în Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”, atunci când este cazul, semnalizând corespunzător reguli și indicații.