Notă de informare

Clubul Sportiv Municipal Oradea, cu sediul în loc. Oradea, str. Traian Blajovici Nr. 24, CUI 15569544, în calitate de operator de date, colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), în vederea asigurării protectie impotriva prelucrării neautoritate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, CNP, poza, nume antrenor, date bancare, locul alocat .

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:  în vederea emiterii abonamentului.

Temeiul legal al prelucrării este  art. 6 lit. c “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” conform Regulamentul UE 679/2016.

Perioada de stocare: datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe perioada valabilității abonamentului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de securitate  corespunzător,  astfel  încât  să  asigurăm  confidențialitatea,  precum  și  măsuri  care  să asigure diminuarea riscurilor de prelucrare, generate în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Care sunt drepturile dumneavoastră conform Regulamentului GDPR?

o Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

o Dreptul de a solicita rectificarea/actualizare a datelor cu caracter personal;

o Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

o  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri;

o Dreptul la portabilitatea datelor;

o Dreptul de a depune plângere în fața Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336,  www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor :

În cazul în care doriți informații suplimentare sau doriți să vă exercitați dreptul de a vă retrage consimțământul sau orice alt drept,  puteți contacta DPO-ul nostru la nr. de tel. 0771/054 497 sau la adresa de e-mail : dpo@infomedpro.ro.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.